1.
Nguyễn Thị H, Nguyễn Trần T, Vũ Thy C. Tình trạng lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh phẫu thuật tim hở tại bệnh viện tim hà nội năm 2023. VJCTS. 2023;41:5-11. doi:10.47972/vjcts.v41i.860