1.
Chiêm Hoàng D, Trần Bửu L, Dương Quốc T, Nguyễn Kinh B. Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: an toàn và hiệu quả trong điều trị các bệnh tim bẩm sinh. VJCTS. 2023;41:29-36. doi:10.47972/vjcts.v41i.863