1.
Đoàn Quốc H, Dương Ngọc T, Nguyễn Hùng M. Mở cân cẳng chân trong điều trị thiếu máu cấp tính chi dưới do chấn thương, vết thương mạch máu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. VJCTS. 2023;41:45-53. doi:10.47972/vjcts.v41i.866