1.
Vũ Ngọc T. Phẫu thuật điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ hai cánh. VJCTS. 2023;41:54-63. doi:10.47972/vjcts.v41i.867