1.
Lê Thị H, Hoàng Ngọc H. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy trình an toàn trong phẫu thuật của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 6, năm 2022. VJCTS. 2023;41:64-71. doi:10.47972/vjcts.v41i.868