1.
Nguyễn Tiến H, Trần Quyết T. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật sửa van hai lá trong điều trị hở van hai lá do thoái hóa van. VJCTS. 2023;41:93-100. doi:10.47972/vjcts.v41i.871