Hoàng, A. K., Nguyễn, T. N. H., Trương, V. T., Trần, Q. V., & Nguyễn, T. K. (2023). Nghiên cứu vai trò của thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) trong tiên lượng kết cục lâm sàng xấu sau phẫu thuật tim có tuần hoàn ngoài cơ thể ở trẻ em. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 19 - 28. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1001