Hà, M. H. ., Võ, T. N. A., Nguyễn, T. M. ., & Đỗ , N. S. (2023). Ảnh hưởng của can thiệp thông khí bảo vệ phổi trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể lên nồng độ Pro-Calcitonin và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 38 - 46. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1003