Phan, T. M., Nguyễn, D. C., & Phạm, N. H. (2023). Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu sau 6 tháng can thiệp động mạch vành . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 80 - 88. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1013