Ngọ, V. T., & Nguyễn, S. H. (2023). Đặc điểm nhịp và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân hội chứng vành cấp được phẫu thuật cầu nối chủ vành tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 121 - 128. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1020