Phạm, T. A., Trần, T. A., & Trần, T. M. (2023). Đặc điểm hình thái tiểu nhĩ trái trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 129 - 138. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1021