Nguyễn, S. H., Nguyễn, H. P., Nguyễn, Đăng H., Đặng, Q. Đại, Nguyễn, H. Đăng, & Nguyễn, T. M. P. (2023). Hiệu quả và thẩm mỹ của phẫu thuật ít xâm lấn qua đường nách ngang bên phải trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ em. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 167 - 175. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1025