Nguyễn, Đăng H., Nguyễn, S. H., & Nguyễn, H. P. (2023). Phẫu thuật vá thông liên thất ít xâm lấn ở trẻ em qua đường nách ngang bên phải: Kết quả sớm tại một Trung tâm. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 176 - 182. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1026