Nguyễn, X. T., Nguyễn, T. N. H., Phan, T. N., Nguyễn, S. H., & Nguyễn, Đức H. (2023). Đánh giá kết quả triệt đốt cuồng nhĩ điển hình dựa trên ứng dụng phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều tại Bệnh viện tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 205 - 211. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1029