Hà, M. H., Nguyễn, V. T., Võ, T. N. A., Hoàng, V., & Nguyễn, S. H. (2023). Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 242 - 251. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1034