Phạm, N. H. (2023). Các biến chứng trong và sau cấy máy tạo nhịp tim điều trị nhịp chậm: Kết quả theo dõi trung hạn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 252 - 257. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1036