Vũ, T. T., Phạm, N. H., & Nguyễn, T. B. Y. (2023). Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 258 - 265. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1037