Vũ, Q. N., & Nguyễn, M. H. (2023). Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 272 - 283. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1039