Nguyễn Viết, T., Vũ Ngọc, T., & Phùng Duy Hồng, S. (2023). Kết quả điều trị ngoại khoa chấn thương khí quản cổ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2017-2022. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 44, 5-13. https://doi.org/10.47972/vjcts.v44i.1054