Nguyễn Đỗ, N., & Đỗ Kim, Q. (2023). Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận chu kì. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 44, 47-55. https://doi.org/10.47972/vjcts.v44i.1059