Võ Tuấn, A. ., & Đặng Hà Hữu, P. (2023). Báo cáo 1 trường hợp can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ loại B ngực mạn tính tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 44, 56-62. https://doi.org/10.47972/vjcts.v44i.1060