Nguyễn, H. Định, Nguyễn, H. T., & Vương, N. M. (2024). Xử trí phình động mạch chủ bụng vỡ có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 45, 5-18. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1084