Đỗ, A. T., & Nguyễn, T. T. (2024). Kết quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng vá điều trị bệnh hẹp trên van động mạch chủ. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 45, 19-23. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1085