Đỗ, A. T., Nguyễn, B. P., & Nguyễn, T. T. (2024). Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng fallot kèm bất thường động mạch vành. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 45, 24-28. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1086