Nguyễn, T. M., Nguyễn, H. Ước, Doãn, V. A., & Nguyễn, L. T. T. (2024). Kết quả trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 45, 29-37. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1087