Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. T. T., & Phạm, M. H. (2024). Đối chiếu kết quả khảo sát vòng van ba lá trên siêu âm tim 2D/3D qua thành ngực, qua thực quản với chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân hở van ba lá nhiều. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 45, 38-47. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1088