Nguyễn, T. T. H., Phạm, V. H., Ngô, Q. C., Phạm, M. H., Vũ, V. G., & Phan, T. P. (2024). Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân suy tim. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 45, 74-81. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1103