Võ, T. A., & Nguyễn, C. T. (2024). Đánh giá kết quả điều trị gãy xương sườn do chấn thương bằng phương pháp cố định xương tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 45, 82-91. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1104