Lê, T. T. T., Cao, V. T., & Đặng, V. T. (2024). Kết quả điều trị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung Ương . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, 14 - 21. https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1116