Phan, D. K., Nguyễn, T. K., Lê, K. C., Nguyễn, Đình L. H., & Phan, Q. H. (2024). Rò động mạch chủ - ống tiêu hóa thứ phát sau phẫu thuật thay ống ghép động mạch chủ bụng. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, 31 - 38. https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1120