Đỗ, A. T., & Nguyễn, T. T. (2024). Kết quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới van động mạch chủ ở trẻ em. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, 39 - 43. https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1121