Đỗ, A. T., & Nguyễn, T. T. (2024). Kết quả phẫu thuật một thì bệnh thông liên thất kèm hẹp eo động mạch chủ ở trẻ sơ sinh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, 59 - 63. https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1122