Võ, T. A., & Nguyễn, T. H. N. (2024). Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt u quái trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, 64 - 69. https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1128