Nguyễn, H. Định, Vương, N. M., Bùi, X. Định, Nguyễn, N. H. Đăng, Phạm, T. V. C., & Bùi, Đức A. V. (2024). Kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh lý van hai lá ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 46, 77 - 88. https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1133