Đạt, P. Q. ., Hùng, D. Đức ., Thắng, L. V. ., & Hiếu, V. C. . (2020). Khối bất thường nhĩ phải: huyết khối hay u tim ?. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 17, 3-6. https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.118