Đạt, P. Q. ., Hùng, D. Đức ., Dũng, V. A. ., & Hiếu, V. C. . (2020). Bất thường Ebstein sửa chữa 1-1/2 thất. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 17, 7-11. https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.119