Hưng, Đoàn Q. ., Cảnh, P. T. ., & Khánh, C. V. . (2020). Chẩn đoán và điều trị u cuộn cảnh vùng đầu cổ. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 17, 33-38. https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.124