Viet, M. V. ., & Anh, L. V. . (2020). KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT BỎ U TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN 103. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 3, 22-27. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.305