Tien, D. A. ., Huu, N. C. ., Thuy, N. T. ., & Thanh, L. N. . (2020). KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, 33-36. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.307