Tan, N. V., & Tri, N. V. . (2020). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, 40-47. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.331