Kiem, T. T. . (2020). NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, 48-52. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.332