Tuan, T. V. . (2020). NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, 60-62. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.337