Tri, V. M. ., & Nam, N. H. (2020). Kết quả điều trị ngoại khoa dãn tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 28, 5-9. https://doi.org/10.47972/vjcts.v28i.366