May, N. T. ., Thang, D. D. ., Dai, N. V. ., Huy, N. C., Hoa, P. Q. ., Cong, H. A. ., Tuan, P. T. ., Thang, D. M. ., Son, L. M. ., & Hung, D. Q. . (2020). Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật u Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 28, 22-25. https://doi.org/10.47972/vjcts.v28i.374