Chang, V. T., Thảo, Đinh P., Thủy, N. T. ., & Tiến, Đỗ A. (2021). Đánh giá kết quả sau phẫu thuật vá thông liên nhĩ ở trẻ dưới 10kg tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 34, 20-29. https://doi.org/10.47972/vjcts.v34i.613