Dũng, N. V., Sơn, C. V., & Hòa, T. V. . (2022). Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 35, 12-18. https://doi.org/10.47972/vjcts.v35i.671