Vinh, D. Q., Hien, N. S., & Tuan, T. H. (2022). Nhận xét kết quả thay van hai lá và động mạch chủ cơ học ở trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 35, 26-33. https://doi.org/10.47972/vjcts.v35i.673