Minh, N. T., Thiện, L. Q., Hiền, N. S., Hà, N. H., Hùng, N. Đăng, & Phong, N. H. (2022). Kết quả điều trị phẫu thuật tách thành động mạch chủ stanford loại A tại Bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 35, 138-149. https://doi.org/10.47972/vjcts.v35i.691