Hoa, T. T., Thuc, N. V., Huong, H. M., Anh, V. T. N., Dung, D. X., & Nam, D. H. (2022). Đánh giá kết quả của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a ecmo) ở bệnh nhân sốc tim. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 35, 165-175. https://doi.org/10.47972/vjcts.v35i.694