Sâm, H. M., Anh, H. T. ., Trí, Ứng T. ., & Thủy, N. T. (2022). Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 37, 5-11. https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.753